Το JRC MARS Explorer είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει το JRC για να παρουσιάσει πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και την πρόοδο της ανάπτυξης των καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα που εμφανίζονται βασίζονται σε δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών και προσομοιώσεις καλλιεργειών, τα οποία προέρχονται από το σύστημα πρόβλεψης της απόδοσης καλλιεργειών MARS. Οι εικόνες προετοιμάζονται και μπορούν να μεταφορτωθούν εύκολα και να επαναχρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η αρχική μορφή και ότι η πηγή αναγνωρίζεται. Τα γραφήματα και οι χάρτες ενημερώνονται τρεις φορές το μήνα.

 

Πλήρεις αναλύσεις των κλιματικών συνθηκών και της παρακολούθησης των καλλιεργειών, καθώς και των προβλέψεων για την απόδοση των καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, διατίθενται στην παρακολούθηση των καλλιεργειών των εκθέσεων του JRC MARS Bulletin στην Ευρώπη.

 

Για την τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με την παρακολούθηση του καιρού και των καλλιεργειών του JRC-MARS και το σύστημα πρόβλεψης της απόδοσης των καρπών MARS (MCYFS) μπορείτε να συμβουλευτείτε το wiki του MCYFS.