Στο πλαίσιο της «22ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ με θέματα:

1. «Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και εξαγωγές» Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης ΣταυρίδηςΠροϊστάμενος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου,
ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας

2. «Ορθή ρύθμιση νεφελοψεκαστήρα για βέλτιστη εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασίας υδάτων» Ομιλητές: Χρήστος Καβαλάρης και Χρήστος Αθανασίου  Καθηγητές Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θα ακολουθήσει επίδειξη σωστής ρύθμισης και χρήσης νεφελοψεκαστήρα.