Ανάκληση ένταξης στο Μέτρο 11- Βιολογικές καλλιέργειες

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχου επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 .


Τι πρέπει να έχουν οι νέοι αγρότες του 2014 για να πάρουν την 2η και 3η δόση

Μπορούν οι φάκελοι να προωθηθούν για πληρωμή.


Διευκρινίσεις για την Απονιτροποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για ένταξη στη δράση 10.1.04 και τα εν λόγω «μη επιλέξιμα» αγροτεμάχια.


Χρήσιμα

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης      

Χρήσιμα

Θα λειτουργήσει από 08/01/2018 έως 31/01/2018, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Χρήσιμα

Ενισχύσεις 200 εκατ. ευρώ για "μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα"      

Χρήσιμα

Ξεκινά η υποβολή προτάσεων

Χρήσιμα

Διευκρινίσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης      

Χρήσιμα

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ως είθισται, από το απόγευμα 20.12.2017 .

Χρήσιμα

Η Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Αδειών Φύτευσης Αμπελώνων      

Χρήσιμα

Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Άδεια Φύτευσης αμπέλων για τα έτη 2016 και 2017.

Χρήσιμα

Δημοσιοποίηση πινάκων εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης/πληρωμής Μέτρου 13      

Χρήσιμα

Στο Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ"

Χρήσιμα

Ψηφιακή Υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων βοοειδών      

Χρήσιμα

Από την 18η Δεκεμβρίου 2017, θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ψηφιακή υπηρεσία καταχώρησης γεννήσεων των βοοειδών .

Χρήσιμα

Προκήρυξη Μέτρου για τη Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών      

Χρήσιμα

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών .

Χρήσιμα

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017      

Χρήσιμα

Xορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 σε 30.935 γεωργούς συνολικής αξίας 28,5 εκ. €.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων