Όροι επιλεξιμότητας και οι δικαιούχοι χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσ χυσης στον τομέα του βόειου

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης, που εκτρέφουν τουλάχιστον έξι θηλυκά βοοειδή.


Αναρτήθηκαν οι επικαλύψεις αγροτεμαχίου με τους Δασικούς χάρτες

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω των κωδικών που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της αίτησης σας ή απευθυνόμενοι στο φορέα που υποβάλλατε την αίτηση.


Υποβολή αιτήσεων για τη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν»

Έναρξη υποβολής 27/07/201 και λήξη 26/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 03/08/2017.


Χρήσιμα

Καθορισμός ενίσχυσης γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους      

Χρήσιμα

Παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.

Χρήσιμα

Στα 300 ευρώ η συνδεδεμένη στα βοοειδή και στα 40 ευρώ στα αιγοπρόβατα      

Χρήσιμα

Η έκδοση της απόφασης είναι το τελευταίο βήμα πριν την πληρωμή των δικαιούχων κτηνοτρόφων για τα ειδικά δικαιώματα, η οποία ξεκινά το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Ιουνίου.

Χρήσιμα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τη δράση «Κομφούζιο»      

Χρήσιμα

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκταση με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

Χρήσιμα

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2      

Χρήσιμα

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Χρήσιμα

Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%      

Χρήσιμα

Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την ΕΑΕ.

Χρήσιμα

Στα 11 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεμένη του αιγοπρόβειου κρέατος      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020      

Χρήσιμα

Στην Περιφέρεια μας εντάχθηκαν 1317 δικαιούχοι με τον συνολικό προϋπολογισμό πράξεων του εν λόγω Μέτρου να ανέρχεται στο ποσό των 21.632.053,30 Ευρώ.

Χρήσιμα

Διαδικασία διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017      

Χρήσιμα

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης θα είναι συνεχής γι’ αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά με τους κωδικούς σας για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων