Οδηγίες άρσης επικάλυψης και διόρθωσης δήλωσης ΟΣΔΕ

Για το έτος 2017, η καταληκτική ημερομηνία αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης ΕΑΕ μέσω των διοικητικών πράξεων ορίζεται η 31/1/2018.


Υποχρεωτικές οι δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για οινοποίηση

Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2017, οπότε και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.


Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για το « ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ.


Χρήσιμα

Στα 38,7 ανά στρέμμα η ενίσχυση για τη δράση «Κομφούζιο»      

Χρήσιμα

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος

Χρήσιμα

Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι      

Χρήσιμα

Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου.

Χρήσιμα

Αιτήσεις για το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ΕΕ-Κίνας      

Χρήσιμα

Τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της γεωργίας.

Χρήσιμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017      

Χρήσιμα

Η πρόσβαση στην “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται με τους ισχύοντες κωδικούς των γεωργών για τις εφαρμογές ΕΑΕ 2017 ή ΜΔΒΕ 2017.

Χρήσιμα

Ενίσχυση καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων      

Χρήσιμα

Ανταποδοτικά οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα δωρίσουν αμέσως μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού .

Χρήσιμα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για τους δικαιούχους γεωργούς      

Χρήσιμα

Αναλυτικές οδηγίες για τις οποίες, όσον αφορά το 2017, δίνει ο οργανισμός πληρωμών με εγκύκλιο

Χρήσιμα

Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής των Νέων Αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ      

Χρήσιμα

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player