Αλλαγές για τους δικαιούχους απονιτροποίησης

Προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις, υποχρεούνται για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχιά τους με κλίση μικρότερη του 8%, στα οποία εφαρμόζουν αγρανάπαυση.


Πρόσκληση για τις Σπάνιες Φυλές

Στόχοι της δράσης Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών.


«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.


Χρήσιμα

«Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020»      

Χρήσιμα

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

Χρήσιμα

Οι υποχρεώσεις-δεσμεύσεις δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας      

Χρήσιμα

Ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Χρήσιμα

Eνημέρωση σηροτρόφων      

Χρήσιμα

Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται στους σηροτρόφους για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για εκτροφή και την ποσότητα που παρήγαγαν από αυτά τα κουτιά.

Χρήσιμα

Τροποποίηση για το Μέτρο 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: σχετικά με των Ενδικοφανών Προσφυγών Μ10.1.08(Κομφούζιο)      

Χρήσιμα

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις.

Χρήσιμα

Πρόσκληση Μέτρου 16 «Συνεργασία»      

Χρήσιμα

«Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Χρήσιμα

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης για το 2017      

Χρήσιμα

Τα ύψη των ενισχύσεων της συνδεδεμένης στήριξης για το έτος 2017 στους τομείς της σηροτροφίας, της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, καθώς και των σπόρων σποράς

Χρήσιμα

Επιχορήγηση έως και 10.000 ευρώ για ηλεκτρονικό επιχειρείν στον αγροτικό τομέα      

Χρήσιμα

Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.