Ενημέρωση για τις επιδοτήσεις μελισσοκόμων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14-6-2017.


Αιτήσεις για προγράμματα Μελισσοκομίας

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» .


Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του Μέτρου.


Χρήσιμα

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε λάθος στη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ      

Χρήσιμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε όλα τα αγροτικά προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020, αποτελεί η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2017

Χρήσιμα

Έναρξη μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017      

Χρήσιμα

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.

Χρήσιμα

Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων      

Χρήσιμα

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύναται να ανέρχονται από 600 χιλ. € έως 5 εκ. €.

Χρήσιμα

Το Μάιο ξεκινούν αιτήσεις για την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων      

Χρήσιμα

Η δημόσια Ενίσχυση της 1ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ .

Χρήσιμα

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων για τις "Βιολογικές Καλλιέργειες"      

Χρήσιμα

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης θα προκύψει μετά της ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών

Χρήσιμα

Τροποποιήσεις στην συνδεδεμένη των συμπύρηνων ροδάκινων από το 2018      

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Ένταξη δικαιούχων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία      

Χρήσιμα

Νέα προκήρυξη για τη βιολογική κτηνοτροφία

Χρήσιμα

Χορήγηση de minimis σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών      

Χρήσιμα

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας .

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία