Η  «Μελέτη Ανάπλασης της Παραλίμνιας Ζώνης και ο Σχεδιασμός αυτής της  Διαδρομής της  Λίμνης Τριχωνίδας» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ ψηφίστηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφορά  δύο  παρεμβάσεις ,αρχικά  το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός παραλίμνιου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας , με την μορφή πεζόδρομου- ποδηλατόδρομου γύρω από την Τριχωνίδα, τη  βελτίωση του  παραλίμνιου δρόμου, τη χάραξη νέου εντός της παραλίμνιας ζώνης ,και έπεται  ο σχεδιασμός μιας σειράς από οικολογικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις πρόσβασης προς το υδάτινο μέτωπο της λίμνης σε επιλεγμένα σημεία .

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά  : « …Η παραλίμνια ανάπλαση της Τριχωνίδας μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Χωρική Ενότητα της Τριχωνίδας. Να αλλάξει θετικά την εικόνα των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου….Γωνιές της λίμνης που είναι άγνωστες, χωρικά σημεία στα οποία δεν υπάρχει καμία πρόσβαση θα αναδειχθούν και θα αποδοθούν στους πολίτες και στους επισκέπτες…. αναδεικνύοντας  το σύνολο του οικοσυστήματος της Λίμνης…».