Στις 20/06/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

1)Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης,σε 1 δικαιούχο και ποσό 161.579,95€,

2)Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών,σε 11 δικαιούχους και ποσό 6.068,76€.