Συνολικό ποσό 616.879 θα δοθεί σε 152 Τρικαλινούς αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.

Πρόκειται για την πληρωμή του 4ου έτους (2015) του Προγράμματος, με τις αναλυτικές καταστάσεις των δικαιούχων να έχουν ήδη αναρτηθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρικάλων. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.