Από τις 24/08/2017 έως τις 29/08/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 15.181.635,28 €:=ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/08/2017-29/08/2017