Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στις 2/01/2018 η κατάσταση ανάρτησης πληρωμής και η κατάσταση ανάρτησης απορριπτόμενων - δεσμευμένων για την Δράση 2.3(Β) για το έτος 2016 (1η και 2η  Πρόσκληση) στην Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς -(ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ)  (Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Τ.Κ. 611 00) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους  ενστάσεις (εφόσον συντρέχει λόγος) κατά των παραπάνω καταστάσεων  από Τετάρτη  03/01/2018 έως και Τρίτη  09/01/2018 στην ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη
 Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς