Στις 29/4/2013 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές για το 2012: 1)Εξόφληση Ενιαίας Ενίσχυσης, σε 2.038 δικαιούχους και ποσό 2.819.836,78€ 2)Ενίσχυση για τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων ΜΝΑ, σε 45.411 δικαιούχους και ποσό 8.907.318,73€ 3) Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου, σε 40.601 δικαιούχους και ποσό 24.922.751,46€ και 4) Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, σε 3.225 δικαιούχους και ποσό 5.540.608,03€