Στις 1/7/2013 έγινε η πληρωμή 147 δικαιούχων για το καθεστώς των Δασώσεων με ποσό 106.655,59€

Επίσης έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης : 1) Μέτρο 112 (Νέοι Αγρότες)σε 22 δικαιούχους με ποσό 88.875€ 2) Μέτρο 121 (Σχέδια Βελτίωσης Προκαταβολή), σε 21 δικαιούχους με ποσό 828.914,86€