Στις 3/7/2013 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές 2012:

1) ΠΡΟΣΘΕΤΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012 σε 212 δικαιούχους και ποσό 167.954,98 € και

2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ 2012 σε 486 δικαιούχους και ποσό 1.260.826,00 €