Στις 10/7/2013 έγινε πληρωμή για το Μέτρο 112 (Νέων Αγροτών) του ΠΑΑ 2007-2013,σε 13 δικαιούχους με ποσό 64.625€