Στις 12/07/2013 έγινε πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012, με 62.038 δικαιούχους και ποσό 81.331.919,15 €. Η πίστωση των ποσών θα γίνει εντός των ημερών.

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, 45.235 συνολικά δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών με το συνολικό ποσό των 7.174.481,77 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2013. Η πίστωση των ποσών θα γίνει εντός των ημερών.