Στις 13/11/2013 έγινε η παρακάτω πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 88 δικαιούχους και ποσό 78.692,25€