Στις 18/12/2013 έγινε η πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων, σε 33 δικαιούχους και ποσό 33.972,39€