Στις 21/01/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:

1)Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων, σε 2 δικαιούχους και ποσό 1.377,76€

2)Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης σε 5 δικαιούχους και ποσό 149.655,75€