ΕΣΕΕ: για τις 120 δόσεις και τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Η ρύθμιση αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες .


Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:Ενημέρωση για την σύσταση υπό ίδρυση επιχειρήσεων

Η Ομοσπονδία, συζητήθηκε και το ζήτημα που έχει προκύψει με την σύσταση υπό ίδρυση επιχείρησης.


Ενεργοποίηση του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα στην αναπτυξιακή στρατηγική που υλοποιούμε.


Επιχειρήσεις

Υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων      

Επιχειρήσεις

Εξειδικεύει τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις

Στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων      

Επιχειρήσεις

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Επιχειρήσεις

Επιστροφή-συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρίας «Μαρινόπουλος ΑΕ»      

Επιχειρήσεις

Η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.

Επιχειρήσεις

Το 99,8% των επιχειρήσεων της ΕΕ είναι ΜμΕ      

Επιχειρήσεις

Στην πλειονότητά τους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 9 εργαζόμενους

Επιχειρήσεις

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"      

Επιχειρήσεις

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Επιχειρήσεις

ΕΣΕΕ: να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση      

Επιχειρήσεις

«ΟΙ Μικρομεσαίοι της Ευρώπης ζητούν έναν πυλώνα οικονομικών και κοινωνικών διαστάσεων για περισσότερες θέσεις εργασίας»

Επιχειρήσεις

Τα νέα των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων      

Επιχειρήσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»      

Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων