Με μικρή ροή συνεχίσθηκε η εξαγωγή πορτοκαλιών με τις επιτραπέζιες ποικιλίες Navels. Lanelate κλπ να βρίσκονται στο τέλος της συγκομιδής τους εν αναμονή της ουσιαστικής έναρξης συγκομιδής της ποικιλάς Valencia αφού αποκτήσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και μανταρινιών ortanique.H ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με καλούς  ρυθμούς συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές των ακτινιδίων , μήλων και αγγουριών.Οι  ποσότητες ακτινιδίων που εξήχθησαν προς Ινδία ανέρχονται σε  3.006.τόνους ,ενώ των μήλων προς Αίγυπτοσε 30.061 τόνους έναντι 52.141 τόνων την αντίστοιχη περσυνή περίοδο .

Η ζήτηση και οι τιμές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στις καταναλωτικές αγορές ακόμη και για τα κηπευτικά.

Οι προοπτικές είναι θετικές και εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι χρειάζεται να ενταθούν οι έλεγχοι για την πάταξη της συνεχιζόμενης διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων  αλλά και ακατάλληλων (ξινών κ.α) που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων