Παραθέτουμε Πίνακες από τα συμπεράσματα παρουσίασης στην Euro-Mediterranean Fruit & Vegetable International Business Trade Fair στις 18 Μαΐου στο Μομπελιέ της Γαλλίας για την αναμενόμενη στην Ευρώπη παραγωγή Ροδάκινων, και Νεκταρινιών το 2017 και σύγκρισή τους με την αντίστοιχη του 2016   

Για το 2017, η παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ευρώπη  αναμένεται να είναι αυξημένη (+15,1%) σε σύγκριση με την συγκομισθείσα παραγωγή του 2016.  

Η  Ιταλία αναμένει την παραγωγή σε ροδάκινα και νεκταρίνια να είναι 5,9% υψηλότερα από πέρυσι  Η Ισπανία και η Γαλλία αναμένουν την παραγωγή να είναι 9,5 & 9,3% αντίστοιχα υψηλότερα από πέρυσι  Ενώ η Ελλάδα αναμένει αύξηση 53% .