Καρπόκαψα δαμασκηνιάς

Η 1η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο στην αρχή του μήνα.


Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομικά ζημιά  στους   αμυγδαλοπαραγωγούς.


Μολύνσεις από μύκητες στο σιτάρι

Εχουν διαπιστωθεί μολύνσεις από τους μύκητες Septoria spp. (Σεπτορίωση) και Pyrenophora tritici-repentis (Πυρηνοφόρα).


Αγροτικές Καλλιέργειες

Αμπέλι      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Βλαστικά Στάδια Αμπελιού και Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα

Αγροτικές Καλλιέργειες

Κόκκινος τετράνυχος μηλιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ ΜΗΛΙΑΣ

Αγροτικές Καλλιέργειες

Θρίπες στα νεκταρίνια (κυρίως)- ροδάκινα      

Αγροτικές Καλλιέργειες

ΘΡΙΠΕΣ (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips spp, Thrips spp)

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η ασθένεια της φιστικιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η ασθένεια της φιστικιάς.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Καλλιεργητικές φροντίδες για αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών σε πυρηνόκαρπα και ελιά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Για τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερυκοκιά και δαμασκηνιά) που βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης της μονίλιας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Μονίλια Δαμασκηνιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Φουζικλάδιο μηλιάς      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Καλλιεργητικές φροντίδες για αντιμετώπιση συγκεκριμένων εντόμων και ασθενειών σε πυρηνόκαρπα, αμυγδαλιά και αχλαδιά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές πυρηνοκάρπων, αμυγδαλιών και αχλαδιών του Νομού μας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία