Αγροτικές Καλλιέργειες

Τρόποι εφαρμογής λιπασμάτων      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα λιπάσματα μπορεί να εφαρμόζονται στο έδαφος είτε με τη στερεά τους μορφή είτε σε διάλυση μέσω του νερού άρδευσης ή στο υπέργειο τμήμα των φυτών με ψεκασμό.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χλωρή λίπανση      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η χλωρή λίπανση είναι μια πρακτική που εφαρμοζόταν από την αρχαιότητα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Αλληλουχίες καλλιεργητικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η πρώτη καλλιέργεια συγκομίζεται στα τέλη της άνοιξης-αρχές καλοκαιριού.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ενδεικτικές προτεινόμενες λιπάνσεις στα χειμερινά σιτηρά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η λίπανση στο μαλακό σιτάρι καθορίζεται, ανάλογα με τις αναμενόμενες αποδόσεις και τις συνθήκες αξιοποίησης της λίπανσης .

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες για μολύνσεις στις ελιές      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάλογες ενέργειες πρέπει να γίνουν και κατά της κερκόσπορας, και της καρκίνωσης των φύλων της ελιάς.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Δελτίο τρύγου 2017      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η αμπελουργική χρονιά για τη Βόρεια Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από δύο περιόδους με έντονα χαρακτηριστικά.

Αγροτικές Καλλιέργειες

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οδηγίες για την αποφύλλωση του βαμβακιού      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, προκειμένου να επιταχύνουμε το άνοιγμα, να πετύχουμε καλή συγκομιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαμβακιού.

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη Προηγούμενη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενη τελευταία