Αγροτικές Καλλιέργειες

Συνηθισμένες πρακτικές εδαφοκατεργασίας      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χειρισμός φυτικών υπολειμμάτων

Αγροτικές Καλλιέργειες

Οργώματα      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάλογα με την εποχή που γίνεται το όργωμα διακρίνεται σε καλοκαιρινό, φθινοπωρινό, χειμωνιάτικο και ανοιξιάτικο.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Περί ζιζανίων ο λόγος      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση της πυκνότητας ενός ζιζανίου μέχρι ενός σημείου.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η επάρκεια νερού βελτιώνει την αντίδραση των καλλιεργειών στη λίπανση και μέσω της αυξημένης παραγωγής ξηράς ουσίας.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τρόποι εφαρμογής λιπασμάτων      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Τα λιπάσματα μπορεί να εφαρμόζονται στο έδαφος είτε με τη στερεά τους μορφή είτε σε διάλυση μέσω του νερού άρδευσης ή στο υπέργειο τμήμα των φυτών με ψεκασμό.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Χλωρή λίπανση      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η χλωρή λίπανση είναι μια πρακτική που εφαρμοζόταν από την αρχαιότητα.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Αλληλουχίες καλλιεργητικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η πρώτη καλλιέργεια συγκομίζεται στα τέλη της άνοιξης-αρχές καλοκαιριού.

Αγροτικές Καλλιέργειες

Ενδεικτικές προτεινόμενες λιπάνσεις στα χειμερινά σιτηρά      

Αγροτικές Καλλιέργειες

Η λίπανση στο μαλακό σιτάρι καθορίζεται, ανάλογα με τις αναμενόμενες αποδόσεις και τις συνθήκες αξιοποίησης της λίπανσης .

Αγροτικές Καλλιέργειες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.