Της Κατερίνας Γ.Μ. Κουσουνή – Ρόμπολα
Οικονομολόγος, M.ScΛογίστρια Α΄ Τάξης

Μια σημαντική υπενθύμιση που «επανέρχεται» από 1/1/2018….

Ένα από τα δυο βασικά αριθμητικά κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ είναι το ποσό των επιδοτήσεων που έλαβαν οι επαγγελματίες αγρότες στο προηγούμενο φορολογικό έτος έστω και εάν πρόκειται για ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη.[1]

Επειδή υπήρξε μια διαφοροποίηση/ μεταβατικό στάδιο για το φορολογικό έτος 2017 είναι σημαντικό να δούμε και πάλι τον γενικό κανόνα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από τις 1/1/2018[2]

Διευκρινίζεται λοιπόν, ότι στο ποσό των επιδοτήσεων - δηλαδή στο όριο των 5000€ - περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Αρά θα πρέπει να δούμε αθροιστικά τα ποσά από την βασική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση, την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για βαμβάκι, κλπ., ακόμα και εάν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (πχ 2016,2015,2014,κλπ).

ΔΕΝ θα λάβουμε υπόψη τα ποσά από τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ΕΛΓΑ ή ενισχύσεις για πραγματοποίηση επενδύσεων

Για παράδειγμα εάν υποθέσουμε οτι ένας αγρότης εισπράξει τα παρακάτω :

21/10/2017 βασική ενίσχυση έτους 2017: 2000€
21/10/2017 πράσινη ενίσχυση έτους 2017 : 1400€
21/11/2017 συνδεδεμένη ενίσχυση χρήσης 2016 : 2500€
21/12/2017 επενδυτικές ενισχύσεις χρήσης 2014 : 5000€

Ο παραπάνω αγρότης είναι υπόχρεος να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις 1/1/2018 μιας και το άθροισμα των επιδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη, είναι του ύψους των 5900€ (προσοχή οι επενδυτικές ενισχύσεις ύψους 5000€ δεν λαμβάνονται υπόψη).

 

[1] Το δεύτερο βασικό κριτήριο είναι το όριο των 15000€ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους ή/και παροχής αγροτικών υπηρεσιών[2] Με τον Ν 4467/2017 για το φορολογικό έτος 2017  στον προσδιορισμό του ορίου των 5000€ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2016 λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μονό το 2016- από 1/1/2018 ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στη συνέχεια