Η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών συγχαίρει για άλλη μια φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αφήνοντας απλήρωτους τους αγρότες(επιστροφές ΕΦΚ πετρελαίου και ενιαία ενίσχυση ) την παραμονή των Χριστουγέννων

Όπως είναι γνωστό με τα θέματα της Φορολογίας των Αγροτών δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή από την μία η Φορολογική Διοίκηση (ένα χρόνο μετά), να αδυνατεί να εκδώσει μια «ολοκληρωμένη» εγκύκλιο για τα θέματα της Φορολογίας των Αγροτών Οι αγρότες να  έχουν την υποχρέωση  να δηλώνουν ενώ το υπουργείο Οικονομικών  δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση «Φορολογικού Οδηγού»), από την άλλη οι πολιτικοί να «υπόσχονται», ότι θα αλλάξουν βασικά στοιχεία (π.χ. μη φορολόγηση των επιδοτήσεων κ.λπ.) και μέσα σε αυτό τον κυκεώνα  οι Αγρότες και Λογιστές να προσπαθούν να βρουν άκρη.

Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύναται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1- 1-2014 με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31-12-2014 σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.


 Εκκρεμή ζητήματα
1) Με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο οι αγροτικές επιδοτήσεις φορολογούνται (ότι δηλαδή ισχύει και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις). Γίνεται μια προσπάθεια κυβερνητικών βουλευτών να τροποποιηθεί ο Νόμος και να υπάρξει απαλλαγή από την φορολόγηση, η οποία μέχρι τώρα έχει αποβεί άκαρπος. Επίσης σημαντική πίεση υπάρχει για το ίδιο θέμα από τις αγροτικές οργανώσεις.

2) Αναμένεται, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους, να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος, για αρκετά θέματα της φορολογίας των αγροτών. 

Τι είναι οι επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις από την ΕΕ τις οποίες λαμβάνει μεγάλο μέρος των παραγωγών, (όχι όλοι έτσι όπως νομίζουν οι περισσότεροι)  δεν υπολογίζονται ως συντελεστής παραγωγής, αλλά ως επίδομα προοριζόμενο να να διατηρηθεί το κόστος των τροφίμων σε χαμηλά επίπεδα