Οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δηλώνουν στο agrocapital.gr ότι είναι κατάφορα αδικημένοι γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας 3,96 στρέμματα ανά ζωική μονάδα, αυτό είναι λιγότερο που θα μπορούσαν να δώσουν όσον αφορά τους βοσκότοπους.

Όπως αναφέρουν οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι αυτό που θα έπρεπε να τους δοθεί θα ήταν 10  στρέμματα ανά ζωική μονάδα  γιατί στην περιφέρεια Θεσσαλίας  οι  κτηνοτρόφοι έχουν την δυνατότητα να έχουν 10 στρ./ζωική μονάδα όμως  σε άλλα μέρη της Ελλάδας αυτό δεν είναι εφικτό , με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και είναι πολύ κάτω από αυτά που θα έπρεπε να παίρνουν κανονικά.

Με βάση αυτήν την απόφαση εγκληματούν σε βάρους μας  δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι.

Τέλος  προτείνουν μια δίκαιη λύση στον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίσουν τις επιδοτήσεις τους σύμφωνα  με την ανοιγμένη έκταση  των βοσκοτόπων και όχι με την προσδιορισθείσα.