Σε απεργία προχωρούν την ερχόμενη Δευτέρα οι πωλητές Λαϊκών Αγορών της Δυτικής Μακεδονίας,  που εκθέτουν τα προϊόντα τους στη Λαϊκή Αγορά Αμυνταίου, γιατί αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην δαπάνη του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, που επιβάλει ο εν λόγω Δήμος. 

Κατά τον Πρόεδρο του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών  Αγορών Βιομηχανικών Ειδών Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Γερασιμόπουλο το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος, μόνο στον Δήμο Αμυνταίου, υπολογίζεται με βάσει το τετραγωνικό μέτρο, και όχι το μέτρο, όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους, με συνέπεια, οι εκθέτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αίτημα του Σωματείου προς τον Δήμο Αμυνταίου να αναπροσαρμόσει την τιμολογιακή του πολιτική και να μειώσει το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο 1/3 της σημερινής τιμής.