Την άμεση διακοπή κάθε εργασίας η οποία περιλαμβάνει άντληση υδάτων στα Τενάγη των Φιλίππων μέχρι τις 15 Αυγούστου, ζητούν από τον την εταιρία του αγωγού ΤΑΠ, με κοινή τους επιστολή, ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Μαρκόπουλος και η δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα. 

Αφορμή αποτελούν οι διαμαρτυρίες των αγροτών για την άντληση νερού από την κατασκευάστρια εταιρία προκειμένου να ελεγχθούν οι κολλήσεις των σωλήνων, σε μια περίοδο που η περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιήσαμε στο χώρο εργασιών της εταιρίας σας, πλησίον της περιοχής «Λασπόλουτρα» στα όρια των νομών Καβάλας- Δράμας, μας υποδείχθηκε η άντληση υδάτων, τα οποία συσσωρεύονται σε δύο σκάμματα βάθους περίπου 5 μέτρων τα οποία έχουν διανοιχθεί.
Εξαιτίας της επιχειρούμενης άντλησης και λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους στην ευρύτερη περιοχή των Τεναγών Φιλίππων (έντονη κίνηση εδαφικού νερού λόγω της φύσης του υλικού του εδάφους/ υπεδάφους και των τριχοειδών φαινομένων, τα οποία τελικά συνιστούν την υπάρδευση στην ευρύτερη περιοχή) ακόμη και η τοπική άντληση υδάτων μπορεί αν έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης νερού σε γειτονικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Σε μια χρονική περίοδο όπου όλη η περιοχή της πεδιάδας των Φιλίππων και της πεδιάδας της Δράμας (περιλαμβανομένων και των Τεναγών) πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία, κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη για τις καλλιέργειες και θα έπρεπε να αποφεύγονται ενέργειες- εργασίες, οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να συντείνουν στον περιορισμό του ζωογόνου αυτού πόρου από τις γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής.
Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε για την άμεση διακοπή κάθε εργασίας η οποία περιλαμβάνει άντληση υδάτων ή επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο, την υδατική δίαιτα της ευρύτερης περιοχής μέχρι τις 15 Αυγούστου, οπότε σταδιακά οι καλλιέργειες περιορίζουν τις ανάγκες τους σε αρδευτικό νερό. Με απώτερο σκοπό την αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε επίπτωσης στην περιοχή».