Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι οι περιορισμοί στη χρήση των νεονικοτεινοειδών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, είναι σύννομοι. Η Bayer θα αξιολογήσει τις συνέπειες της ετυμηγορίας και τις πιθανές νομικές ενέργειες.
 

Η Bayer με μεγάλη απογοήτευση ενημερώθηκε για την απόφαση (verdict) του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-429/13 της Bayer CropScience κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2013, η οποία περιορίζει τη χρήση ορισμένων νεονικοτινοειδών, είναι σύννομη. Η Bayer θα επανεξετάσει λεπτομερώς την απόφαση και θα αξιολογήσει τις συνέπειές της και τις πιθανές νομικές ενέργειες.

 

Η Bayer αποφάσισε να ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να αποσαφηνίσει τη νομική βάση της απόφασης της Επιτροπής, η οποία - κατά την άποψη της Bayer – δεν ήταν σαφής. Η Bayer παραμένει πεπεισμένη για την ασφάλεια των προϊόντων της όταν αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.