Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου δικαιώνονται προσωρινά οι 198 μόνιμοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου, που ζητούσαν να τους καταβάλει ο δήμος το ποσό που αφορά το επίδομα γάλακτος και των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το 2017. Οι εργαζόμενοι με την έκδοση της προσωρινής διαταγής μπορούν να πληρωθούν κανονικά για το συγκεκριμένο έτος, ενώ διεκδικούν και τα επιδόματα περασμένων χρόνων.
Να σημειωθεί ότι για τους 271 συναδέλφους τους, οι οποίοι είναι αορίστου χρόνου και έκτακτο προσωπικό στην ίδια Υπηρεσία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, απέρριψε αντίστοιχο αίτημα πριν από λίγες ημέρες, ελλείψει δικαιοδοσίας, κρίνοντας ότι η διεκδίκηση των εργαζομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.