Συνεχίσθηκε η εξαγωγή πορτοκαλιών ποικιλίας Valencia & Lane late,αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή για τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και μανταρινιών.

H ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με καλούς  ρυθμούς συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές των ακτινιδίων , μήλων και αγγουριών.
Οι  ποσότητες μήλων που εξήχθησαν προς Αίγυπτο σε 34.356 τόνους έναντι 57.219 τόνων την αντίστοιχη περσυνή περίοδο.

Η ζήτηση και οι τιμές είναι καλή στις καταναλωτικές αγορές.ακόμη και για τα κηπευτικά που οι τιμές τους απεκατεστάθησαν.  

Eξακολουθούμε να τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο η εντατικοποίηση των έλέγχων  για την πάταξη της συνεχιζόμενης διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων  που δυσφημούν την φήμη των ελληνικών προϊόντων.

Μετά την δημοσίευση του Κανονισμού επανακατανομής αδιάθετων ποσοτήτων σε ορισμένα οπωροκηπευτικά λόγω ρωσικού εμπάργκο μέχρι 30/6/2017 επιβάλλεται η δημοσίευση απόφασης κατανομής ανά προϊόν από το ΥΠΑΑΤ για να μη χαθούν οι κατανεμηθείσες στην Χώρα μας ποσότητες.