Συνεχίστηκαν με ελάχιστες ποσότητες οι εξαγωγές μανταρινιών,  πορτοκαλιών και αγγουριών. Συνεχίστηκαν και οι εξαγωγές μήλων με την ζήτηση από την Αίγυπτο να παραμένει υποτονική με ενδεικτικό ότι οι εξαγωγές τους ανήρχοντο την 21.4.2017 σε 37.737 τόνους έναντι 59.268 τόνους την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Με μικρή δραστηριότητα την προηγούμενη εβδομάδα οι εξαγωγές ακτινιδίων προς Ινδία να έχουν διαμορφωθεί σε 3.212 τόνους.

Οι εξαγωγές της φράουλας βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες με το ύψος των εξαγωγών μέχρι 13.4.2017 να διαμορφώνεται σε 13.860 τόνους έναντι 15.696 τόνους την αντίστοιχη περσινή περίοδο Η εξαγωγή τους ναι μεν παρουσιάζει υστέρηση έναντι της αντίστοιχης περσινής ημερομηνίας πλην όμως φαίνεται να καλύπτεται με καλύτερους ρυθμούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ζήτηση και οι τιμές στις καταναλωτικές αγορές ικανοποιητικές μέχρι και το Πάσχα αναμένεται μια υποτονικότητα στην ζήτηση μέχρις εξάντλησης των δημιουργηθέντων λόγω Πάσχα αποθεμάτων.

Η αναμενόμενη συγκομιδή εαρινών φρούτων και λαχανικών παρουσιάζει μια πρωιμότητα και αναμένονται τα πρώτα φρούτα στα μέσα Μαΐου.