Πρόσωπα

Η σχέση του συνεταιρισμού με τα μέλη του: Η περίπτωση ΟΣΔΕ      

Πρόσωπα

Πρέπει να καταβάλλει αμοιβή στον συνεταιρισμό του, για την σύνταξη αίτησης για την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Πρόσωπα

Το καρτέλ και η κερδοσκοπία στον αγροτικό κλάδο      

Πρόσωπα

Η δημιουργία ολιγοπωλίων στο χώρο, καθώς επίσης η ραγδαία αύξηση της χρηματοπιστωτικής ληστείας, θα προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στον πλανήτη, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες

Πρόσωπα

Η τροποποιημένη αλήθεια για τους δασικούς χάρτες      

Πρόσωπα

Οι δασικοί χάρτες είναι το εργαλείο για να δημιουργηθεί το δασολόγιο και θα παραμείνουν ως το βασικό του στοιχείο.

Πρόσωπα

Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης      

Πρόσωπα

Τίθεται λοιπόν εδώ το ερώτημα ποιοι θα οριστούν εκκαθαριστές για τους συνεταιρισμούς αυτούς και πότε θα περατωθεί το έργο τους;

Πρόσωπα

Το τέλος της (βιολογικής) γεωργίας;      

Πρόσωπα

(υπερβολικά πολύ) μεγάλος αριθμός αιτήσεων, υπερκαλύπτει προφανώς το ποσό που έχει εγκριθεί αρχικά, τουλάχιστον κατά 100%.

Πρόσωπα

Υπόμνημα δασικών χαρτών και επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα      

Πρόσωπα

Μετά το πέρας της ανάρτησης των δασικών χαρτών ακολουθεί ολοκληρωτικό ξεπούλημα του πρωτογενή τομέα.

Πρόσωπα

Οι αγρότες δείχνουν το δρόμο      

Πρόσωπα

Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε εμείς οι αγρότες και θέλουμε την κοινωνία στο πλευρό μας.

Πρόσωπα

Πως θα έρθει η μεγάλη ανάπτυξη στο αγροτικό σύστημα      

Πρόσωπα

Μόνο με ουσιώδεις αλλαγές αλλά και με σωστή διαχείριση στο αγροτικό σύστημα θα έρθει η μεγάλη ανάπτυξη.

Πρόσωπα

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία