Έναρξη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη.


Στοχευμένη προκήρυξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Αιτήσεις έως τις 22 Απριλίου 2019.


Αιτήσεις μελισσοκόμων στο ΛΚΔΜ

Έως και τη Τρίτη 9 Απριλίου 2019.


Προθεσμίες

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»      

Προθεσμίες

Ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 ορίζεται η 22α Μαρτίου 2019 και ως ημερομηνία λήξης η 4η Ιουνίου 2019.

Προθεσμίες

Μετατέθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη 2η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»      

Προθεσμίες

Μετατίθεται στις 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 00:01 έως και 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59.

Προθεσμίες

Αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα      

Προθεσμίες

Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28ηΦεβρουαρίου 2019.

Προθεσμίες

Διαθέσιμη από σήμερα η ηλεκτρονική αίτηση για τις προνοιακές παροχές αναπηρίας      

Προθεσμίες

Νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων.

Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων      

Προθεσμίες

Προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή και να καταθέσουν τυχόν αιτήματα ανακατανομής. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά τις 31-01-2019 θα εξεταστούν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.

Προθεσμίες

Παράταση ενστάσεων για το Δικαίωμα Χρήσης Βοσκής 2018      

Προθεσμίες

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-ένστασης παρατείνεται έως και την 31η Ιανουαρίου 2019.

Προθεσμίες

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας      

Προθεσμίες

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας.

Προθεσμίες

5η Τροποποίηση Εγκυκλίου τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων – απένταξης της δράσης 10.1.08      

Προθεσμίες

Στη νέα προθεσμία 15/2 έως 31/3 εκάστου έτους εφαρμογής.

Προθεσμίες

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία