Προθεσμίες

ΕΛΓΑ: Δόθηκε παράταση για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών      

Προθεσμίες

Με δεδομένο ότι μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017.

Προθεσμίες

Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην βιολογική κτηνοτροφία      

Προθεσμίες

Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης      

Προθεσμίες

Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.

Προθεσμίες

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας      

Προθεσμίες

Θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.

Προθεσμίες

Δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών για τα φωτοβολταϊκά      

Προθεσμίες

Περιθώριο μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου έχουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών.

Προθεσμίες

Ξεκίνησε η υποβολή αιτημάτων για Άδειες Φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες      

Προθεσμίες

Οι Άδειες θα κατανεμηθούν σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν το 1% της εθνικής με αμπελώνες έκταση.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2011      

Προθεσμίες

Πληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 121 έως τις 30-06-2018.

Προθεσμίες

Πριν το Πάσχα θα δοθεί η α΄ δόση οικογενειακών επιδομάτων      

Προθεσμίες

Στα τέλη Μαρτίου και πριν το Πάσχα θα δοθεί η Α δόση του νέου επιδόματος, με τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2017 και τα περσινά Α21.

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενη τελευταία