Προθεσμίες

Παρατάσεις στις υποβολές προγραμμάτων απο το ΥΠΑΑΤ      

Προθεσμίες

Επίσης παράταση δόθηκε και στο Μέτρο 9 επιδότηση για σύσταση νέων ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών.

Προθεσμίες

Δόθηκε νέα παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης      

Προθεσμίες

Χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης.

Προθεσμίες

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους      

Προθεσμίες

Από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Προθεσμίες

Ξεκινούν οι δηλώσεις αποθεμάτων Οίνου & Γλεύκους      

Προθεσμίες

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Προθεσμίες

Προθεσμία καταβολής εισφορών Ιουνίου 2018 για τους αγρότες      

Προθεσμίες

Έως τις 10 Αυγούστου παρατείνεται.

Προθεσμίες

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στήριξης του Μέτρου 5.1      

Προθεσμίες

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α.

Προθεσμίες

H πληρωμή της Γ’ δόσης του Επιδόματος Παιδιού θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουλίου      

Προθεσμίες

Καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή  20 Ιουλίου και ώρα 23:59 για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της Γ’ Δόσης του Επιδόματος Παιδιού.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ      

Προθεσμίες

Εως τις 31 Αυγούστου 2018 , αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/07/2017. 

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία