Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας καταβολής των έως 31-12-2016 εισφορών των ασφ/νων π. ογα      

Προθεσμίες

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων στήριξης, για το μέτρο 5.1      

Προθεσμίες

Την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως τις 31/07/2018.

Προθεσμίες

Μέχρι 29 Ιουνίου η πληρωμή για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ      

Προθεσμίες

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017.

Προθεσμίες

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις      

Προθεσμίες

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ έως τις 18/6/2018.

Προθεσμίες

Παράταση αιτήσεων ΛΑΕ      

Προθεσμίες

Διευκρινίζεται ότι για το Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων η υποβολή αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 11/6/2018.

Προθεσμίες

Παράταση σε Δήμους και πολίτες για τους δασικούς χάρτες      

Προθεσμίες

Λόγω μεγάλης καθυστέρησης των δήμων και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των αγροτών

Προθεσμίες

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης      

Προθεσμίες

Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών παραμένει η 05/06/2018.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για την Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης έτους 2018      

Προθεσμίες

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 ως την Δευτέρα, 2/7/2018.

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία