Προθεσμίες

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018      

Προθεσμίες

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους γεωργούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2018 είναι η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Προθεσμίες

H πληρωμή της Β΄ δόσης 2018 επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου      

Προθεσμίες

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία των αιτήσεων Α21 θα ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Προθεσμίες

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης      

Προθεσμίες

Υποστήριξε στην Ε. Ένωση την παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έως την 15η Ιουνίου 2018.

Προθεσμίες

Έναρξη υποβολής αιτημάτων τροποποιήσεων- μεταβιβάσεων απένταξης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ      

Προθεσμίες

Δικαιούχοι της δράσης που με ιδία βούληση επιθυμούν να απενταχθούν από τη δράση (μονομερής διακοπή) είτε επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης ή μεταβίβασης ή απένταξης λόγω ανωτέρας βίας .

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για τα σχέδια βελτίωσης      

Προθεσμίες

Οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Προθεσμίες

Μικρή παράταση για την βιολογική κτηνοτροφία      

Προθεσμίες

Παρατείνεται  έως και την Τρίτη  24/04/2018 ώρα 23:59:59.

Προθεσμίες

Χρηματοδότηση των αυτόχθονων φυλών      

Προθεσμίες

Το πρόγραμμα διατήρησης των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Προθεσμίες

Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υποβολής των αιτήσεων νέων γεωργών      

Προθεσμίες

Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018.

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία