Άρση απαγόρευσης αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

Επιτρέπουμε στους επαγγελματίες οστρακοαλιείς την αλιεία μυδιών από τις ανωτέρω ζώνες και τη διάθεσή τους στην αγορά.


Άρση απαγόρευσης αλιείας

Η αλιεία επιτρέπεται να αρχίσει στις 15-5-2017 στις 8:00.


Απαγόρευση αλιείας στην λίμνη Βόλβη και το Ρήχιο ποταμό

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ξεκίνησε από την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 και ώρα 12.ΟΟ π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ.


Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8η πρωινή μέχρι και την 1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8η πρωινή. 

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες στο πλευρό της εθνικής οικονομίας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ελάχιστοι είναι ίσως, εκείνοι που γνωρίζουν ότι στην ακριτική Θεσπρωτία, υπάρχει ένας επιχειρηματικός κλάδος που άντεξε στα χρόνια της κρίσης.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας της Καραβίδας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Μειωμένες οι Ελληνικές εξαγωγές ιχθύων και θαλασσινών στο Ηνωμένο Βασίλειο      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων είναι τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια, ακολουθούμενα από τα κατεψυγμένα ψάρια.

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Προϊόντα Θαλάσσης

Εξαγωγές ψαριών στην Πορτογαλία      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες κατέχουν το 37% της πορτογαλικής αγοράς .

Προϊόντα Θαλάσσης

Κατάσχεση αλιευμάτων στο Ηράκλειο      

Προϊόντα Θαλάσσης

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 268 κιλά μπακαλιάροι, ποσότητα που βρέθηκε σε ιταλικό αλιευτικό.

Προϊόντα Θαλάσσης

«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»      

Προϊόντα Θαλάσσης

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.