Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση της αλιείας στην Καβάλα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από Δευτέρα 24 Απριλίου έτους 2017 μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουνίου έτους 2017.

Προϊόντα Θαλάσσης

Η Μεσόγειος χάνει τα ψάρια και τα θηλαστικά της      

Προϊόντα Θαλάσσης

Επιστημονική μελέτη, η οποία χαρακτηρίζει «υπό πολιορκία» την κλειστή θάλασσα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στην Παμβώτιδα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύεται μέχρι το τέλος Μαΐου το ψάρεμα όλων των ειδών.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στην λίμνη Δοϊράνη      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 10 Απριλίου 2017.

Προϊόντα Θαλάσσης

Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων .

Προϊόντα Θαλάσσης

Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις υδατοκαλλιέργειες      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ο Δήμος Δωδώνης είχε αναδείξει το θέμα με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν για τους πεστροφοκαλλιεργητές .

Προϊόντα Θαλάσσης

Καθορισμός χρονικής περιόδου απαγόρευσης ενάσκησης αλιείας στη λίμνη Κερκίνη      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύουμε την ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία