Προϊόντα Θαλάσσης

Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων .

Προϊόντα Θαλάσσης

Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις υδατοκαλλιέργειες      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ο Δήμος Δωδώνης είχε αναδείξει το θέμα με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν για τους πεστροφοκαλλιεργητές .

Προϊόντα Θαλάσσης

Καθορισμός χρονικής περιόδου απαγόρευσης ενάσκησης αλιείας στη λίμνη Κερκίνη      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύουμε την ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

Προϊόντα Θαλάσσης

Κατάσχεσαν ακατάλληλα όστρακα στην Αλεξανδρούπολη      

Προϊόντα Θαλάσσης

Το σύνολο των αλιευμάτων βρισκόταν σε εβδομήντα έξι σάκους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Περιορισμός στη χρήση αλιευτικών εργαλείων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων      

Προϊόντα Θαλάσσης

Συγκεκριμένα κάθε άτομο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι τρία καλάμια ή τρία πεταχτάρια.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας τούρνας στη Λίμνη Βεγορίτιδα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Στην απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας τούρνας στη Λίμνη Βεγορίτιδα.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας της καραβίδας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής του είδους και των φυσικών πληθυσμών.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


Spotlight® C
Αποφυλλωτικό

Η τελευταία πράξη
πριν το μάζεμα

Spotlight® C
Αποφυλλωτικό

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.