Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι παραπάνω αποφάσεις απαγόρευσης αλιείας, που στηρίζονται σε νόμους και διατάγματα του κράτους.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση της αλιείας σε όλα τα ποτάμια και τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου      

Προϊόντα Θαλάσσης

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως υπεύθυνες αρχές για την τήρηση της απαγόρευσης, η Αστυνομία, τα Δασαρχεία και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στα Γρεβενά      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς, παραποτάμους, στο τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα , γεωφράγματα, λιμνοδεξαμενές και σε όλα τα ρέοντα ύδατα του Νομού Γρεβενών.7

Προϊόντα Θαλάσσης

Μάχη κατά της λαθραλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Είχαμε αρκετά προβλήματα όσον αφορά τη λαθραλιεία.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύεται το ψάρεμα στον Στρυμόνα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση της αλιείας στην Καβάλα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από Δευτέρα 24 Απριλίου έτους 2017 μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουνίου έτους 2017.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία