Προϊόντα Θαλάσσης

Αντιμέτωπες με το λουκέτο βρίσκονται οι 22 ιχθυοτροφικές μονάδες πέστροφας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Στο έγγραφο αναλύει την κατάσταση αλλά και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τις υφιστάμενες μονάδες ιχθυοπαραγωγής .

Προϊόντα Θαλάσσης

Μείωση παραγωγής αλλά και βελτίωση τιμών στον κλάδο Ιχθυοκαλλιέργειας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η τσιπούρα αντιστοιχεί στο 59% του όγκου παραγωγής και το λαβράκι στο 41%.

Προϊόντα Θαλάσσης

«Άδεια Αλιείας Δολωμάτων»      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι διενεργούν αλιεία δολωμάτων.

Προϊόντα Θαλάσσης

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής      

Προϊόντα Θαλάσσης

Το οποίο καταβάλλουν οι μισθωτές αναλόγως του είδους καλλιέργειας και της περιόδου μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτού και κάθε σχετικό θέμα, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014. 7

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας Πέστροφας, Κορέγονου & Καραβίδας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα του Νομού μας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας και της καραβίδας και οι παραβάτες διώκονται.

Προϊόντα Θαλάσσης

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι άδειες θα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους νόμιμους πλοιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενημέρωση επαγγελματιών αλιέων      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ, είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίου δελτίου αλιευτικής παραγωγής.

Προϊόντα Θαλάσσης

«Στροφή» στη σαρδέλα και τον γαύρο έκαναν λόγω κρίσης οι Έλληνες      

Προϊόντα Θαλάσσης

Οι ιχθυόσκαλες αυτές είναι οι σπουδαιότερες από τις 11 συνολικά ιχθυόσκαλες της χώρας και διακινούν συνολικά το 94% του συνολικού αλιεύματος .

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία