Προϊόντα Θαλάσσης

Η εφαρμογή προγραμμάτων Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας σε συνάντηση στις Βρυξέλλες      

Προϊόντα Θαλάσσης

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην έμφαση που πρέπει να δοθεί μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε θαλάσσιας λεκάνης.

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενημέρωση στους αλιείς Κεφαλονιάς και Ιθάκης      

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγορεύεται η αλιεία και η εμπορία τους, σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία.

Προϊόντα Θαλάσσης

Τα ψάρια στους ωκεανούς εξαφανίζονται πολύ πιο γρήγορα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Το ζήτημα της λανθασμένης αναφοράς είναι τεράστιο.

Προϊόντα Θαλάσσης

Αντιμέτωπες με το λουκέτο βρίσκονται οι 22 ιχθυοτροφικές μονάδες πέστροφας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Στο έγγραφο αναλύει την κατάσταση αλλά και τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τις υφιστάμενες μονάδες ιχθυοπαραγωγής .

Προϊόντα Θαλάσσης

Μείωση παραγωγής αλλά και βελτίωση τιμών στον κλάδο Ιχθυοκαλλιέργειας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η τσιπούρα αντιστοιχεί στο 59% του όγκου παραγωγής και το λαβράκι στο 41%.

Προϊόντα Θαλάσσης

«Άδεια Αλιείας Δολωμάτων»      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι διενεργούν αλιεία δολωμάτων.

Προϊόντα Θαλάσσης

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής      

Προϊόντα Θαλάσσης

Το οποίο καταβάλλουν οι μισθωτές αναλόγως του είδους καλλιέργειας και της περιόδου μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτού και κάθε σχετικό θέμα, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014. 7

Προϊόντα Θαλάσσης

Απαγόρευση αλιείας Πέστροφας, Κορέγονου & Καραβίδας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα του Νομού μας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας και της καραβίδας και οι παραβάτες διώκονται.

Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία


Spotlight® C
Αποφυλλωτικό

Η τελευταία πράξη
πριν το μάζεμα

Spotlight® C
Αποφυλλωτικό

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.