Β. Αποστόλου: Στόχος μας για την αλιεία η θωράκιση του εισοδήματος των αλιέων και η προστασία των ιχθυoαποθεμάτων      

Αγροτικές Ειδήσεις

Tο βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή είναι οι κοινοτικοί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ύψους 389 εκατ. ευρώ.

13 Μαρτίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα      

Προϊόντα Θαλάσσης

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8η πρωινή μέχρι και την 1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8η πρωινή. 

28 Φεβρουαρίου , 2018
Προϊόντα Θαλάσσης

Β. Αποστόλου: Το νομοσχέδιο για την αλιεία θα έρθει μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς      

Βουλή

Μετά την ολοκλήρωση της θεσμικής εκπροσώπησης των αλιέων, ενόψει και του σχεδίου νόμου για την αλιεία, θα έρθουμε σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

22 Φεβρουαρίου , 2018
Βουλή

Την πλήρη αξιοποίηση του Μέτρου της Οριστικής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων διασφάλισε το ΥΠΑΑΤ από την Κομισιόν      

Αγροτικές Ειδήσεις

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2017.

13 Φεβρουαρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Απαγόρευση αλιείας της Καραβίδας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους.

13 Φεβρουαρίου , 2018
Προϊόντα Θαλάσσης

Την ένταξη περισσότερων αλιέων στο μέτρο της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών επιδιώκει το ΥΠΑΑΤ      

Αγροτικές Ειδήσεις

Οι δύο πλευρές συζήτησαν εποικοδομητικά και ο Επίτροπος δεσμεύθηκε οι υπηρεσίες του να εξετάσουν τα αιτήματα της Ελληνικής πλευράς, μόλις αυτά κατατεθούν εγγράφως στην Ε. Επιτροπή.

31 Ιανουαρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης του κλάδου της αλιείας      

Αγροτικές Ειδήσεις

Βρίσκεται σε επεξεργασία νέος νόμος για τις κυρώσεις στην αλιεία.

25 Ιανουαρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας      

Προϊόντα Θαλάσσης

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

15 Ιανουαρίου , 2018
Προϊόντα Θαλάσσης

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία