Ευκαιρία ανάδειξης για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά της Δυτικής Ελλάδας      

Αγροτικές Ειδήσεις

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός νεοφυούς επιχειρηματικότητας

18 Απριλίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα σε Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά      

Αγροτικές Ειδήσεις

1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

16 Απριλίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Ομάδα Εργασίας για την Ανάπτυξη των ΑΦΦ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας      

Αγροτικές Ειδήσεις

Να δοθεί προτεραιότητα στην συγκρότηση ομάδας /ων παραγωγών ΑΦΦ στην περιοχή.

4 Δεκεμβρίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Διάσωση των αυτοφυών και ενδημικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Ο προϋπολογισμός του έργου από το πρόγραμμα «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη», που είναι ενταγμένο στο σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, ανέρχεται στα 30.000 ευρώ.

4 Δεκεμβρίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Προώθηση των «ιθαγενών» αρωματικών - φαρμακευτικών αρωματικών φυτών στην Κρήτη      

Αγροτικές Ειδήσεις

Ο προϋπολογισμός για το ερευνητικό έργο από το πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που είναι ενταγμένο στο σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται στα 30.000 ευρώ.

1 Δεκεμβρίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Οι αναγκαίες δράσεις για την ανταγωνιστική ανάπτυξη, σε ορθολογική και βιώσιμη βάση, της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας.

31 Μαΐου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

«Μέθοδοι Καλλιέργειας και Κατεργασίας Αρωματικών Φυτών»      

Αγροτική Ατζέντα

Η Π.Ε.Π.Τε.Γ. όπως γνωρίζετε τα τελευταία 4 έτη συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα ERASMUS+.

3 Φεβρουαρίου , 2017
Αγροτική Ατζέντα

Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η συλλογή τους με ληστρικό τρόπο απευθείας από τη φύση και η εμπορία τους χωρίς έλεγχο.

20 Οκτωβρίου , 2016
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 3 Επόμενη τελευταία