«Δασικές Πυρκαγιές: ανάγκη για ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης»      

Αγροτική Ατζέντα

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές: ανάγκη για ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης».

28 Νοεμβρίου , 2018
Αγροτική Ατζέντα

«Δασικές Πυρκαγιές - Ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης»      

Αγροτική Ατζέντα

Σας ενημερώνουμε ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)  θα διοργανώσει στην Αθήνα, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ..

13 Νοεμβρίου , 2018
Αγροτική Ατζέντα

Αντιδράσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των μηχανικών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση με το Επιμελητήριο.

8 Νοεμβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Προκήρυξη Μελετών σχετικές με δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή      

Αγροτικές Ειδήσεις

Πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προκήρυξη τριών θεματικών μελετών αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020.

12 Οκτωβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Το ΓΕΩΤΕΕ ζητά παράταση στο Σχέδια Βελτίωσης      

Αγροτικές Ειδήσεις

Είναι επιβεβλημένη μια ολιγοήμερη παράταση των σχετικών ημερομηνιών για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

1 Οκτωβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Συνάντηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με Φάμελλο για την αδειοδότηση των υδροδοτήσεων      

Αγροτικές Ειδήσεις

Την ανάγκη δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ).

27 Σεπτεμβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Υπόμνημα για την Αγροτική Οικονομία, το Περιβάλλον και τις Φυσικές Καταστροφές      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η ελπιδοφόρος και εντυπωσιακή μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων στο 1/3 μόλις εκείνου του 2008.

4 Σεπτεμβρίου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

Πρόταση για εισαγωγή μαθήματος για τις φωτιές στα σχολεία      

Αγροτικές Ειδήσεις

Να συνδράμει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.

10 Αυγούστου , 2018
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία