Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της δράσης 4.2.2 του υπομέτρου 4.2      

Προθεσμίες

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

13 Νοεμβρίου , 2017
Προθεσμίες

Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2      

Προθεσμίες

«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» .

27 Οκτωβρίου , 2017
Προθεσμίες

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη μεταποίηση      

Χρήσιμα

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών με την απλούστευση διαδικασιών, την αποσαφήνιση και διευκρίνιση θεμάτων.

19 Οκτωβρίου , 2017
Χρήσιμα

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν      

Προθεσμίες

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.

18 Οκτωβρίου , 2017
Προθεσμίες

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2      

Προθεσμίες

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων .

16 Οκτωβρίου , 2017
Προθεσμίες

Επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και αλιείας      

Χρήσιμα

Οι ανωτέρω προσκλήσεις βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr

9 Οκτωβρίου , 2017
Χρήσιμα

«Αγροδιατροφή (Παραγωγή και Μεταποίηση)»      

Αγροτική Ατζέντα

Θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

7 Σεπτεμβρίου , 2017
Αγροτική Ατζέντα

Η μεταποιητική δραστηριότητα αυξήθηκε      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας αντιστάθμισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών σε χαμηλό επίπεδο επτά εβδομάδων.

25 Αυγούστου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

πρώτη 1 2 3 4 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player