«Αγροδιατροφή (Παραγωγή και Μεταποίηση)»      

Αγροτική Ατζέντα

Θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

7 Σεπτεμβρίου , 2017
Αγροτική Ατζέντα

Η μεταποιητική δραστηριότητα αυξήθηκε      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας αντιστάθμισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών σε χαμηλό επίπεδο επτά εβδομάδων.

25 Αυγούστου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων για μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών      

Αγροτικές Ειδήσεις

Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.

22 Αυγούστου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων για τη «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν»      

Χρήσιμα

Έναρξη υποβολής 27/07/201 και λήξη 26/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 03/08/2017.

13 Ιουλίου , 2017
Χρήσιμα

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»      

Αγροτικές Ειδήσεις

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

4 Ιουλίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2      

Χρήσιμα

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

23 Ιουνίου , 2017
Χρήσιμα

Nα δοθεί αμέσως στις Περιφέρειες η δυνατότητα να προκηρύξουν το Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση»      

Αγροτικές Ειδήσεις

Ζητεί ν’ αυξηθεί το ποσό που εκχωρείται στις Περιφέρειες για το συγκεκριμένο Υπομέτρο, εκφράζει την αντίθεσή της στο να προχωρήσουν οι δράσεις της μεταποίησης .

23 Ιουνίου , 2017
Αγροτικές Ειδήσεις

Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων      

Χρήσιμα

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύναται να ανέρχονται από 600 χιλ. € έως 5 εκ. €.

2 Μαΐου , 2017
Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player