Καταληκτική ημερομηνία για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2      

Προθεσμίες

Κατάθεση των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας των αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ.

12 Φεβρουαρίου , 2018
Προθεσμίες

Νέα παράταση των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2      

Προθεσμίες

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 5η Φεβρουαρίου 2018.

1 Φεβρουαρίου , 2018
Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις μεταποίησης      

Προθεσμίες

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

22 Δεκεμβρίου , 2017
Προθεσμίες

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις μεταποίησης      

Προθεσμίες

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα.

27 Νοεμβρίου , 2017
Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για την μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων      

Προθεσμίες

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.

24 Νοεμβρίου , 2017
Προθεσμίες

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της δράσης 4.2.2 του υπομέτρου 4.2      

Προθεσμίες

Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

13 Νοεμβρίου , 2017
Προθεσμίες

Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2      

Προθεσμίες

«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» .

27 Οκτωβρίου , 2017
Προθεσμίες

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη μεταποίηση      

Χρήσιμα

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών με την απλούστευση διαδικασιών, την αποσαφήνιση και διευκρίνιση θεμάτων.

19 Οκτωβρίου , 2017
Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 Επόμενη τελευταία
TUODY Software - κατασκευή ιστοσελίδων


Get Adobe Flash player