Καναδάς και γενετική κτηνοτροφία

Ο Καναδάς έχει αναπτύξει παγκόσμιας φήμης βιομηχανία γενετικής βελτιωτικής της κτηνοτροφίας, χρησιμοποιώντας γενετικές τεχνολογίες στην ανάπτυξη, βελτίωση και ενδυνάμωση ρατσών βάσει χρήσης γενοτύπων. 
Περισσότερο από το 75% των καναδικών εκτρεφόμενων βάσει γενετικής κοπαδιών εμπλέκονται σε γαλακτοκομικά προγράμματα.
Οι αγελάδες που χρησιμοποιούνται σε επίσημα προγράμματα γενετικής παράγουν κατά μέσο όρο 10.292 κιλά γάλακτος ανά γαλακτοφορία, με μέση περιεκτικότητα γάλακτος 3,95 λιπαρά και 3,25 πρωτεΐνη.

 

Δείτε επίσης