Καναδάς και γενετική κτηνοτροφία

22 Νοεμβρίου, 2018
Καναδάς και γενετική κτηνοτροφία

Ο Καναδάς έχει αναπτύξει παγκόσμιας φήμης βιομηχανία γενετικής βελτιωτικής της κτηνοτροφίας, χρησιμοποιώντας γενετικές τεχνολογίες στην ανάπτυξη, βελτίωση και ενδυνάμωση ρατσών βάσει χρήσης γενοτύπων. 
Περισσότερο από το 75% των καναδικών εκτρεφόμενων βάσει γενετικής κοπαδιών εμπλέκονται σε γαλακτοκομικά προγράμματα.
Οι αγελάδες που χρησιμοποιούνται σε επίσημα προγράμματα γενετικής παράγουν κατά μέσο όρο 10.292 κιλά γάλακτος ανά γαλακτοφορία, με μέση περιεκτικότητα γάλακτος 3,95 λιπαρά και 3,25 πρωτεΐνη.

 

Δείτε περισσότερα για:
Καναδάς
Κτηνοτροφία
Γενετική

Επικαιρότητα

Προστασία από χαλάζι με εναέρια μέσα

Η ασφαλιστική αποζηµίωση που πληρώνει ο ΕΛΓΑ για ζηµιές σε αγροτικές καλλιέργειες στις περιοχές που καλύπτονται από το πρόγραµµα είναι κατά 58% µειωµένες, σε σχέση µε τις περιοχές όπου αυτό δεν εφαρµό...