Καναδάς: Κτηνοτροφία από κυτταρική διαίρεση

26 Μαρτίου, 2020
Καναδάς: Κτηνοτροφία από κυτταρική διαίρεση

Η Κυτταρική Κτηνοτροφία, δηλ. η Κτηνοτροφία από κυτταρική διαίρεση, αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς στον Καναδά.

Το Κέντρο Κυτταρικής Γεωργίας Καναδά (Cellular Agriculture Canada) έλαβε πρόσφατα οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Shuttleworth που εδρεύει στη Ν. Αφρική, για την προώθηση της καλλιέργειας κυττάρων κρέατος in vitro ή συνθετικού κρέατος, αλλά και, γενικότερα, της Κυτταρικής Γεωργίας, χωρίς εκτροφή ζώων και δέσμευση εκτάσεων για καλλιέργεια τροφής.

Το Κέντρο Κυτταρικής Κτηνοτροφίας Καναδά απαρτίζεται από επιχειρηματίες, επιστήμονες, ερευνητές, σπουδαστές και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη μιας νέας φιλοσοφίας περί καλλιέργειας τροφής από κυτταρική διαίρεση.

Η τεχνολογία αυτή, που βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια, αποσκοπεί στην παραγωγή κρέατος αλλά και άλλων κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων χωρίς να απαιτούνται κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιεργητικές εκτάσεις.

Βάση της είναι η παραγωγή κρέατος από το κυτταρικό επίπεδο, σε αντίθεση με την παραδοσιακή Κτηνοτροφία που απαιτεί ολόκληρο το ζώο και την εκτροφή του, με την καλλιέργεια μυϊκού ιστού ο οποίος τρέφεται από διάλυμα συστατικών μέσα στο οποίο θα επιπλέει, ενώ ηλεκτρικοί παλμοί ενεργοποιούν τα κύτταρα για να αναπτύσσονται.

Στα θετικά της σημεία είναι η μείωση του κόστους του κρέατος, του χρόνου παραγωγής του, η βελτίωση της ποιότητάς του καθώς δεν θα χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά ή ορμονούχα σκευάσματα, οι υγιεινές προδιαγραφές του, η μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, λόγω της απουσίας ζώων που παράγουν μεθάνιο, και η παύση του βασανισμού τους, που θα ικανοποιήσει τις ζωοφιλικές οργανώσεις.

Στα αρνητικά της περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές παρενέργειες από μια τροφή που θα είναι κατασκευασμένη σε εργαστήριο (όπως η απουσία γεύσης) και όχι προϊόν της ίδιας της φύσης, καθώς και η απώλεια εισοδημάτων και απασχόλησης από μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, μεταποιητές, παραγωγούς και εμπόρους κτηνοτροφικών φαρμάκων κ.α. που θα επιφέρει με τη σειρά της άλλες παρενέργειες.

Οι υποστηρικτές της Κυτταρικής Γεωργίας θεωρούν ότι η εργαστηριακή παραγωγή κρέατος είναι ένας πιο βιώσιμος, αποδοτικός και προβλέψιμος τρόπος που θα μπορούσε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού ενώ οι επικριτές της επισημαίνουν ότι το κρέας που παράγεται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι κρέας και δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να φέρει τέτοια σήμανση.

Ο τομέας της Κυτταρικής Κτηνοτροφίας, που ξεκίνησε από τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας, ως μια καινοτόμα ιδέα, προωθείται ταχέως στον Καναδά κατά την τελευταία επταετία.

Η επιχορήγηση του Κέντρου Κυτταρικής Κτηνοτροφίας από το Ίδρυμα Shuttleworth, το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση δύο φορές ανά έτος σε «δυναμικούς ηγέτες που βρίσκονται στην προμετωπίδα κοινωνικών αλλαγών» για την υποστήριξη και προώθηση της δουλειάς τους, θα του δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να τελειοποιήσει τα επιχειρησιακά του σχέδια και να διαδώσει περισσότερο την Κυτταρική Γεωργία και Κτηνοτροφία.

Τέλος, αρκετοί Καναδοί επενδυτές στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων προσβλέπουν στην Κυτταρική Κτηνοτροφία σημαντικές αποδόσεις.

Επικαιρότητα

Drones: Ψεκασμοί αμπελιών και ελιών

Τη χρήση drones στον ψεκασμό καλλιεργειών δοκιμάζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που έκανε ήδη τους πρώτους ψεκασμούς σε αμπέλια, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα που έχουν.

Εναέρια ανασκόπηση της καλλιέργειας με drone

Το η εναέρια "περιπολία" καλλιέργειας είναι καλή επένδυση που μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που συλλέγει ένας σύμβουλος για εσάς.