Αγροτικός Οδηγός

Δικαιολογητικά για την πληρωμή ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2017

Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700 €

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων

Συστάσεις για ψεκασμούς των ελαιόδεντρων

Παρουσία εντόμου Diabrotica Virgifera Le Conte σε καλλιέργειες αραβοσίτου

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσμοί ενήλικων εντόμων Diabrotica Virgifera Le Conte ήταν πολύ υψηλοί

Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές στο 70-80% της ανθοφορίας και καρπόδεσης των 40%-50% των ανθέων.

Αφθώδης πυρετός των δίχηλων ζώων και ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πρόκειται για νοσήματα που οφείλονται σε ιούς, παρουσιάζουν μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλούν άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις .

Ενημέρωση για τους ψύλλους

Μέτρα πρόληψης πριν την έξαρση του φαινομένου .

Μέτρα για την τοποθέτηση κυψελών μελισσών

Μέτρα για τους τρόπους τοποθέτησης των κυψελών μελισσών και των αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές και δρόμους.

Εντερίτιδες αμνών: Χρήσιμες πληροφορίες για τους παραγωγούς

Η εμφάνιση διάρροιας σε νεογέννητα απασχολεί πολύ τους κτηνοτρόφους ιδιαίτερα λόγω των απωλειών που αυτή συνεπάγεται.

Οδηγίες για Πυρηνοτρήτη, Βαμβακάδα και Γλοιοσπόριο

Παλιότερα οι επεμβάσεις για το Γλοιοσπόριο ξεκινούσαν από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και μετά.

Θερμοκήπια: Συμφέρουν; Πότε και γιατί

Το κόστος κατασκευής μιας θερμοκηπιακής μονάδας είναι υψηλό.