Άρωμα Γυναίκας

Συνάντηση για γυναικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Εθεσαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα.

Συνάντηση με γυναικείους συνεταιρισμούς

Με στόχο την υποβοήθησή τους μέσα από δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας .

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι γυναικείων συνεταιρισμών και των αναπτυξιακών εταιριών .

Στήριξη μέσω ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014-2020 προς όφελος των γυναικών

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».

Το ΥΠΑΑΤ και η ΓΓΙΦ ανοίγουν διάλογο με τις Γυναίκες των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με συγκεκριμένες δράσεις.

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών.

5ο WIB Women Leader Luncheon

Alpha Leadership: Η Αποτελεσματική Ανθρωποκεντρική Ηγεσία

Μειώθηκαν οι γυναίκες επικεφαλής εταιρειών στην Ελλάδα το 2014

Έτσι, περίπου 4.600 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες, ήτοι ποσοστό 19,6% επί συνόλου εταιρειών 23.450.

Ακόμη μια βράβευση της κας Στ. Κουράκου - Δραγώνα από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την κα Σταυρούλα Κουράκου - Δραγώνα

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Πειθαρχία, αντοχές και διαίσθηση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των γυναικών που τις διαφοροποιούν από τους άνδρες όσον αφορά την εργασία, και δη στο επίπεδο στελεχών.

Στο πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάχθηκαν νέα έργα

Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης νέων έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» .