Μειώθηκαν οι γυναίκες επικεφαλής εταιρειών στην Ελλάδα το 2014

Φθίνουσα ήταν, το 2014, η συμμετοχή των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς, πλέον, σχεδόν μία στις πέντε εταιρείες στη χώρα μας έχει στο τιμόνι γυναίκα επικεφαλής. Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί σε χαμηλότερη διείσδυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας το 2014 στο σύνολο της επιχειρηματικής σκηνής, παρ’ όλο που οι γυναίκες έχουν καθιερωθεί δυναμικά στις επιχειρήσεις.

Έτσι, περίπου 4.600 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες, ήτοι ποσοστό 19,6% επί συνόλου εταιρειών 23.450, αριθμός που παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με το 2013, όταν αντιπροσώπευαν το 20,5% του συνόλου.Πάντως, σύμφωνα με μελέτη της ΙCAP Group για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, οι γυναίκες επικεφαλής παρατηρούνται, ως επί το πλείστον, σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 22% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών < 2 εκατ.), 15% στις μικρές (2 εκατ. - 10 εκατ.), 12% στις μεσαίες (10 εκατ. - 50 εκατ.) και 6% στις μεγάλες (> 50 εκατ.).

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα της ICAP επιβεβαιώνει ότι οι business “γένους θηλυκού” αποδίδουν τα μέγιστα. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο, οι εταιρείες με γυναίκα επικεφαλής είχαν συνολικά καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας το 2013, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 8,5%, έναντι 6,4% του συνόλου των εταιρειών.

Επίσης, εμφάνισαν θετικό πρόσημο και στο τελικό καθαρό (προ φόρου) αποτέλεσμα (περιθώριο καθαρού κέρδους: +1,5%), όταν το σύνολο των εταιρειών παρουσίασε ζημιές (-1,2%).

Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και σε άλλη Έκδοση της ICAP, με τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2013: από αυτές τις 500 εταιρείες το 8% διοικείται από γυναίκες, οι οποίες πέτυχαν περιθώριο EBITDA 16,0% έναντι 11,2% του συνόλου.

Δείτε επίσης